ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด รอยยิ้มมอบจากใจ ขอรับใช้ท่านทั้งผอง ซื่อสัตย์ไม่เป็นรอง จิตหมายปองท่านพอใจ ต้อนรับอย่างยินดี ขอบคุณที่ได้รับใช้ ผิดพลาดขออภัย หวังทำให้จากใจจริง

 
 • ประมวลภาพพิธีเปิดกีฬาตาอุดคัพ ครั้งที่ 18
 • ประมวลภาพพิธีเปิดกีฬาตาอุดคัพ ครั้งที่ 18
 • กิจกรรมวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ
 • การแข่งขันกีฬา
ประกาศ การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศ การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศ ผลการสอบการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ประกาศ ผลการสอบการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่ง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนด ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
การแข่งขันกีฬา
การแข่งขันกีฬา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
กิจกรรมวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประมวลภาพพิธีเปิดกีฬาตาอุดคัพ ครั้งที่ 18
ประมวลภาพพิธีเปิดกีฬาตาอุดคัพ ครั้งที่ 18 ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประมวล การแข่งขันกีฬา"ตาอุดคัพ ครั้งที่ 18" ประจำปี 2558
ประมวล การแข่งขันกีฬา"ตาอุดคัพ ครั้งที่ 18& ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด
  infographics
  เข้าสู่ระบบ
  facebook
  จังหวัดศรีสะเกษ
  ทำเว็บไซต์
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กระทรวงมหาดไทย
  สายด่วน 1111
  ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
  กพ.
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  โอทอป
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  สสส.
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ดูทีวี
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย