ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด รอยยิ้มมอบจากใจ ขอรับใช้ท่านทั้งผอง ซื่อสัตย์ไม่เป็นรอง จิตหมายปองท่านพอใจ ต้อนรับอย่างยินดี ขอบคุณที่ได้รับใช้ ผิดพลาดขออภัย หวังทำให้จากใจจริง
 
ประกาศประกวดราคาโครงการประปาผิวดินขนาดกลางบ้านตาอุดวัด  หมู่ที่  1
ประกาศประกวดราคาโครงการประปาผิวดินขนาดกลางบ้านตาอุ ... new
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดื่อทำนบ หมู่ที่ 4
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ ... new
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านตาอุดใต้ หมู่ที่ 5 -เขตติดต่อโรงเรียนบ้านโนน ตำบลศรีตระกูล
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านตาอุด ... new
...
อ่านต่อ... 
 
สูจิบัตร
สูจิบัตร ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน
โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ... new
...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช  ประจำปี 2557
กิจกรรมถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช ประจำปี 2557 ... new
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุดนำคณะผู้บริหาร ส.อบต. และข้าราชการในสังกัดร่ ...
อ่านต่อ... 
 
ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี” ประจำปี ๒๕๕๗
ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ...
...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 57
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 57 ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
เปิดสอบวันนี้
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด
จังหวัดศรีสะเกษ
ทำเว็บไซต์
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย