ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด รอยยิ้มมอบจากใจ ขอรับใช้ท่านทั้งผอง ซื่อสัตย์ไม่เป็นรอง จิตหมายปองท่านพอใจ ต้อนรับอย่างยินดี ขอบคุณที่ได้รับใช้ ผิดพลาดขออภัย หวังทำให้จากใจจริง

 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านตาอุด หมู่ที่ 1
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารลานกีฬาเอนกประสงค ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 6)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด เรื่อง รับสมัค ...
...
อ่านต่อ... 
 
สรุปผลการแข่งขันกีฬา "ตาอุดคัพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558"
สรุปผลการแข่งขันกีฬา "ตาอุดคัพ ครั้งที่ 18 ปร ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
กิจกรรมวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
กิจกรรมวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประมวลภาพพิธีเปิดกีฬาตาอุดคัพ ครั้งที่ 18
ประมวลภาพพิธีเปิดกีฬาตาอุดคัพ ครั้งที่ 18 ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประมวล การแข่งขันกีฬา"ตาอุดคัพ ครั้งที่ 18" ประจำปี 2558
ประมวล การแข่งขันกีฬา"ตาอุดคัพ ครั้งที่ 18& ...
...
อ่านต่อ... 
 
โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน
โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
  เปิดสอบวันนี้
   
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด
  จังหวัดศรีสะเกษ
  ทำเว็บไซต์
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กระทรวงมหาดไทย
  สายด่วน 1111
  ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
  กพ.
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  โอทอป
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  สสส.
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ดูทีวี
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย